Ring oss via texttelefon, bildtelefon eller Teletal

Använd texttelefon, bildtelefon eller Teletal om du har behov av stöd vid telefonsamtal.

Texttelefon

Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst som gör det möjligt för dig med till exempel talsvårigheter att ringa eller ta emot samtal. Tjänsten fungerar även för dig som använder punktskrift.

Texttelefoni

Bildtelefon

Bildtelefoni är en kostnadsfri tjänst för dig med till exempel hörselnedsättning eller språkstörning, och som använder svenskt teckenspråk när du kommunicerar. Tjänsten innebär att en teckenspråkstolk deltar i ett trepartssamtal via video. Om du har bildtelefon kan du kontakta oss med den.

Bildtelefoni

Teletal

Teletal är en kostnadsfri tjänst för dig som har en funktionsnedsättning. Tjänsten innebär att en tolk ger stöd i form av förtydliganden, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtalet. Du ringer med en vanlig telefon och samtalet genomförs som ett trepartssamtal.

Teletal

Andra kontaktvägar

Våra kontor

Öppettider, adresser, lokala aktiviteter.

Telefon och chatt

Få hjälp med ditt ärende, allmänna frågor.

Teknisk support

Hjälp med webbplatsen och våra digitala tjänster.