Stöd av teckenspråkstolk när du söker jobb

Stäng

Stöd av teckenspråkstolk när du söker jobb

Om du ska träffa din arbetsförmedlare eller delta i en insats som Arbetsförmedlingen ordnar bokar vi tolk om du behöver det. Det kan vara till exempel praktik, föreläsning på Arbetsförmedlingen eller en utbildning. Arbetsförmedlingen står för tolkkostnaden. Tänk på att meddela i god tid så din förmedlare hinner boka tolk.