Få hjälp av en dövkonsulent

Stäng

Få hjälp av en dövkonsulent

Som döv kan du få hjälp av teckenspråkig personal på Arbetsförmedlingen, en dövkonsulent. Dövkonsulenten fungerar med sin specifika kunskap som ett stöd för både dig och din arbetsförmedlare när du söker jobb. Tanken är att du med teckenspråk som modersmål ska få del av vår service på bästa sätt. Arbetsförmedlingen har dövkonsulenter i hela landet men inte på varje arbetsförmedling, därför behöver din förmedlare boka tid med en dövkonsulent till dig och förmedlaren.