Extra stöd när du söker jobb

Stäng

Extra stöd när du söker jobb

Om du och din arbetsförmedlare bedömer att du behöver extra stöd att hitta en arbetsgivare så kan ni ansöka om Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd, SIUS. En SIUS-konsulent följer en speciell metod som betyder att du och SIUS-konsulenten arbetar mycket ihop för att kunna hitta jobb, få anställning och behålla jobbet. Om du är intresserad av att få mer information om teckenspråkig SIUS kan du prata med din arbetsförmedlare och din dövkonsulent.