Sök statistik

Sökverktyg, vecko- och månadsstatistik, publiceringsdatum.

Analyser och prognoser

Analyser, rapporter, arbetsmarknadsprognoser.

Hitta yrkesprognoser

Framtidsutsikter för olika yrken. Ett eller fem år fram i tiden.

Statistik och analyser

Vi erbjuder statistik, analyser och prognoser om arbetsmarknaden. Vår statistik används bl.a. för att styra arbetsmarknadsåtgärder och utbildningssatsningar runtom hela Sverige.