Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 16 maj 2022 Analys och utvärdering

  Att studera progression - En kartläggning av vägen genom insatser till arbete

  Allt fler arbetssökande står långt ifrån arbetsmarknaden och det kan i många fall ta lång tid för dem att övergå till ett arbete. Under dessa omständigheter kan det vara intressant att studera förekomsten av progression, det vill säga om arbetssökande tycks närma sig arbetsmarknaden stegvis genom att uppnå olika delmål på vägen om ett osubventionerat arbete.

 • 13 maj 2022 Analys och utvärdering

  Slutrapport för Jämställd etablering

  Slutrapporten från projekt Jämställd etablering visar att det med rätt utformade insatser går att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden och att detta kan göras utan större kostnadsökningar relativt befintliga arbetsmarknadspolitiska insatser.

 • 13 maj 2022 Analys och utvärdering

  Kostnadsanalys av matchningsinsats för nyanlända

  Slutrapporten från projekt Jämställd etablering (se högerspalten) visar att det med rätt utformade insatser går att matcha arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. I denna rapport beskrivs kostnaderna i projektet.

 • 4 maj 2022 Analys och utvärdering

  Arbetsmarknaden för kortutbildade

  Under 2021 saknade 553 000 personer, eller 10 procent av befolkningen, i åldrarna 25–64 år en fullständig gymnasieutbildning . Det är knappt 120 000 färre än 2011 då 14 procent saknade en gymnasieutbildning.

 • 31 mars 2022 Analys och utvärdering

  Omvärldsrapport 2022

  I Arbetsförmedlingens omvärldsrapport för år 2022 utvärderas händelser och utmaningar som påverkar både myndighetens verksamhet och arbetsmarknaden i stort.

 • 15 mars 2022 Analys och utvärdering

  Jobbchansen 2010–2021

  Jobbchansen ger en bild av hur lätt eller svårt det är för en arbetslös person att få ett arbete. Måttet baseras på andelen inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som får ett jobb varje månad. I den här rapporten studeras jobbchansens utveckling från 2010 till 2021.

 • 25 februari 2022 Analys och utvärdering

  Nya metoder för att hantera avaktualisering av okänd orsak

  Rapporten redovisar hur man i analyser och utvärderingar kan öka kvaliteten i uppgifterna om orsaken till att arbetssökande inte längre är inskrivna på Arbetsförmedlingen.

 • 17 januari 2022 Analys och utvärdering

  Yrkesmobilitet på den svenska arbetsmarknaden

  Att byta yrke är ett av flera möjliga sätt för anställda i yrken med en nedåtgående efterfrågan på arbetskraft att minska risken att bli arbetslösa. Men olika grupper har olika möjligheter att byta yrke.

 • 14 januari 2022 Analys och utvärdering

  Nya åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken: Intensivåret

  Från och med 15 april 2021 erbjuder Arbetsförmedlingen intensivåret till nyanlända arbetssökande i etableringsprogrammet. Intensivåret är en kedja av arbetsnära och språkintensiva insatser som ska göra deltagaren matchningsbar i ett yrke eller bransch med målsättningen att hen ska få arbete inom ett år.

 • 20 december 2021 Analys och utvärdering

  Ett decennium med etableringsuppdraget

  Integrationen på arbetsmarknaden tar tid och utbildning är avgörande för möjligheten att få ett arbete. Det visar en kartläggning av etableringsuppdragets första decennium som Arbetsförmedlingen har gjort.

Hitta yrkesprognoser

Hitta yrkesprognoser visar framtidsutsikter för cirka 300 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Hitta yrkesprognoser