Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kalmar

  700 fler jobb i Kalmars län 2019  

  Arbetsmarknaden i Kalmar län fortsätter att växa nästa år. Dock något långsammare än i år, då antalet fler jobb bedöms bli 1 200. En förklaring till dämpningen är att arbetsgivaren får svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kalmar

  Positiva arbetsgivare i Kalmar län, men fortsatt kompetensbrist

  Arbetsförmedlingens nya prognos för 2018–2019 visar på en fortsatt stark konjunktur i Jönköpings län. Jobben blir fler samtidigt som arbetsgivarnas rekryteringsproblem tilltar. Nyanländ arbetskraft och vägledning till studier kan vara bidragande lösningar.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kronoberg

  2000 nya jobb i Kronobergs län trots lägre efterfrågan  

  Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att privata arbetsgivare i Kronobergs län ser ljust på framtiden trots viss minskning av efterfrågan på varor och tjänster. Majoriteten av Kronobergs arbetsgivare planerar att anställa det kommande året, men rekryteringsplanerna hämmas av personalbristen inom både privata sektorn och offentliga tjänster.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Norrbotten

  Fortsatt optimism bland företagen i Norrbottens län  

  Företagen i Norrbottens län är fortsatt optimistiska. Sysselsättningen bedöms fortsätta att öka under 2019 men problematiken med kompetensförsörjningen växer.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Norrbotten

  Brist på arbetskraft hotar välfärd och tillväxt

  Den starka konjunkturen har gjort att det gått bättre för företagen i Norrbotten än de väntat sig. Och optimismen inför framtiden är stor, de flesta av länets företag ser ljust på framtiden. Antalet arbetslösa kommer att sjunka från omkring 6,7 procent till under 6 procent under det närmaste året.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Skåne

  19 500 nya jobb i Skåne, men viss inbromsning väntas nästa år  

  I år och 2019 skapas 19 500 nya jobb i Skåne enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos, vilket är något färre jämfört med vårens prognos. Länets arbetsgivare är dock optimistiska kring efterfrågan på varor och tjänster och två av fem planerar att anställa.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Skåne

  22 000 nya jobb i Skåne, lägre arbetslöshet och fortsatt kompetensbrist

  Under 2018 och 2019 skapas 22 000 nya jobb i Skåne enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos. Framtidstron hos Skånes arbetsgivare är i ett historiskt perspektiv mycket stor.  Flest nya jobb kommer inom barnomsorg, grundskola, byggverksamhet samt finansiell verksamhet och företagstjänster.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Stockholm

  Tio år av tillväxt och sysselsättning i Stockholms län  

  Det är fortsatt god arbetsmarknad i länet och sysselsättningen väntas öka med 42 000 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker arbetslösheten, men i långsammare takt.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Södermanland

  1 200 nya jobb i Södermanlands län under 2019  

  Fortsatt stora rekryteringsbehov i Södermanlands län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning . Därför är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlingens arbete framöver. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Uppsala

  Tio år av tillväxt i Uppsala län  

  Det är fortsatt god arbetsmarknad i länet och sysselsättningen väntas öka med 5 400 personer 2018-2019. Samtidigt sjunker arbetslösheten, men i långsammare takt.


Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är en vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Yrkeskompassen