Analyser och prognoser

Varje år tar Arbetsförmedlingen fram en rad olika analyser, prognoser och redovisningar. Prognosarbetet är underlag till webbapplikationen Yrkeskompassen och prognosen Var finns jobben?

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Gävleborg

  600 nya jobb i Gävleborg under 2019

  Konjunkturen är fortsatt stark i Gävleborgs län och företagen har goda förväntningar på ökad efterfrågan. Samtidigt är det stor brist på arbetskraft och kompetens inom alla sektorer. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Halland

  Tillväxten lite svagare i Halland 2019

  I höst har Arbetsförmedlingen intervjuat 430 arbetsgivare i Halland hur deser på efterfrågan på varor, tjänster och tillgången på arbetskraft. Arbetsmarknaden i länet  är fortsatt ljus och sysselsättningen bedöms öka med cirka 2 000 personer under 2018 och 1 500 personer under 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Jämtland

  500 nya jobb i Jämtlands län 2019  

  Arbetsmarknaden i Jämtlands län är fortsatt stabil och företagen har stark tilltro på framtiden. Stämningsläget är positivt, särskilt inom hotell och restaurang, transport och finansiella tjänster. Det visar Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Jönköping

  1 800 fler jobb i Jönköpings län nästa år  

  Arbetsmarknaden i Jönköpings län är stark och fortsätter att växa under 2019. Jobbtillväxten är bred, och fler jobb skapas både inom den privata och offentliga tjänstesektorn, liksom inom bygg och industri. Däremot minskar sysselsättningen något inom jord- och skogsbruk. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kalmar

  700 fler jobb i Kalmars län 2019  

  Arbetsmarknaden i Kalmar län fortsätter att växa nästa år. Dock något långsammare än i år, då antalet fler jobb bedöms bli 1 200. En förklaring till dämpningen är att arbetsgivaren får svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det visar Arbetsförmedlingens prognos för 2019.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kalmar

  Positiva arbetsgivare i Kalmar län, men fortsatt kompetensbrist

  Arbetsförmedlingens nya prognos för 2018–2019 visar på en fortsatt stark konjunktur i Jönköpings län. Jobben blir fler samtidigt som arbetsgivarnas rekryteringsproblem tilltar. Nyanländ arbetskraft och vägledning till studier kan vara bidragande lösningar.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Kronoberg

  2000 nya jobb i Kronobergs län trots lägre efterfrågan  

  Arbetsförmedlingens nya arbetsmarknadsprognos visar att privata arbetsgivare i Kronobergs län ser ljust på framtiden trots viss minskning av efterfrågan på varor och tjänster. Majoriteten av Kronobergs arbetsgivare planerar att anställa det kommande året, men rekryteringsplanerna hämmas av personalbristen inom både privata sektorn och offentliga tjänster.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Riket

  111 000 nya jobb till 2020

  Den svenska arbetsmarknaden utvecklas mycket starkt, så starkt att Arbetsförmedlingen skriver upp prognosen för tillväxten av nya jobb 2018. Under 2019 och 2020 fortsätter jobben att växa, men i långsammare takt, med sammanlagt 111 000 personer.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Västra Götaland

  10 år av jobbtillväxt i Västra Götaland  

  Höstens prognosundersökning från Arbetsförmedlingen visar att arbetsgivarna i länet är fortsatt positiva när det gäller efterfrågan och att de har fortsatt stora anställningsplaner. Enligt prognosen ökar antalet sysselsatta i länet med 26 000 under prognosperioden 2018 och 2019, vilket innebär tio år av jobbtillväxt.

 • 2018 Arbetsmarknadsprognoser - Östergötland

  Fler i jobb och sjunkande arbetslöshet under 2019  

  Det är fortsatt god arbetsmarknad i Östergötland och sysselsättningen väntas öka med 6 500 personer 2018-2019. Arbetslösheten fortsätter sjunka samtidigt som allt fler arbetsgivare får svårare att hitta rätt kompetens.


Yrkeskompassen

Yrkeskompassen är en vägledningstjänst som visar framtidsutsikter för cirka 200 yrken. Den vänder sig främst till dig som:      

 • behöver stöd i ditt yrkesval
 • arbetar med vägledning

Yrkeskompassen