Avgörande för Västsveriges tillväxt att
få in utrikes födda på het arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Västra Götalands län 2018

13 december 2017

Konjunkturen fortsätter att vara het i Västra Götalands län under 2018 och väldigt många arbetsgivare planerar att anställa under året. Men det är svårare än någonsin för arbetsgivarna att hitta önskad kompetens och många företag tvingas tacka nej till uppdrag och ordrar. Därmed hämmas tillväxten.

Det visar Arbetsförmedlingens prognosundersökning där drygt 2 000 arbetsgivare i länet har intervjuats om deras förväntningar på 2018.

Trots arbetskraftsbristen så bedömer Arbetsförmedlingen att sysselsättningen ökar i länet med 17 000 fler personer i jobb nästa år.

Arbetsförmedlingens prognos för Västra Götalands län 2018 visar alla tecken på en högkonjunktur. Drivet i ekonomin som tidigare hade sitt ursprung i goda statsfinanser och köpstarka svenska hushåll har övertagits av betydligt ljusare utsikter i världsekonomin.

Det gör att Arbetsförmedlingen kraftigt skrivit upp prognosen för sysselsättningen i länet som spås att öka med 23 000 personer 2017 och 17 000 personer 2018. Ökningen sker genom tillskott av utrikes födda, vilket är den största arbetskraftsreserv som finns i länet.

– Den starka västsvenska industrin är starkt bidragande till att många av de nya jobben skapas. Men också bygg- och anläggningsföretagen går på högvarv och en stor del av de nya jobben kommer att skapas inom privat tjänstesektor, men även inom offentlig sektor och då främst den kommunala, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Potentialen finns hos grupper med svag ställning

Prognosen bygger på svaren från intervjuer med över 2 000 offentliga och privata arbetsgivare i Västra Götalands län som Arbetsförmedlingen gjort under hösten.

Det absolut tydligaste draget i höstens prognosrapport är den tilltagande bristen på kompetens i ett läge av stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft.

– En allt större del av de inskrivna arbetslösa utgörs av grupper med svag ställning. Det är också där som potentialen finns. De arbetsmarknadspolitiska redskapen behöver förenklas och vässas, för att underlätta för alla arbetsgivare att ta ansvar och bidra till etablering av nyanlända och andra grupper, säger Sara Andersson.