Många företag behöver anställa 2016

Arbetsmarknadsprognos Västra Götalands län 2016

9 december 2015

Framtidstron ökar hos de västsvenska företagarna, och det gäller alla branscher. Det leder i sin tur till nyanställningar och ökad sysselsättning i Västra Götalandsregionen.

Det visar de intervjuer som gjorts med närmare 1 800 av länets arbetsgivare under hösten och som är hörnstenen i Arbetsförmedlingens prognos.

Arbetsförmedlingens prognos hösten 2015 för Västra Götaland 2016 visar på en stark arbetsmarknad. De tillfrågade arbetsgivarna är överlag mycket optimistiska inför nästa år och många ser ett behov att anställa. Den västsvenska industrin är betydligt mer positiv än riksgenomsnittet och utvecklingen har förstärkts under hela 2015.

Störst påverkan på arbetsmarknaden framöver kommer flyktingströmmarna att ha. Den stora ökningen av asylsökande ger i ett kort perspektiv ett ökat arbetskraftsbehov i offentlig sektor, men i förlängningen även i privat sektor. Bostadsbristen ökar och behovet av satsningar på infrastruktur blir mer akut.

I slutet av 2014 var 60 000 personer i Västra Götaland inskrivna som arbetslösa. I slutet av 2015 bedöms siffran bli 57 500 personer. Om ett år har arbetslösheten sjunkit med ytterligare 500 personer. Att arbetslösheten inte minskar mer, trots en god konjunktur beror på en större arbetskraft till stor del på grund av en ökad invandring.

Om de nyanlända kan integreras och sättas i arbete leder det till högre tillväxt och det kan ge förutsättningar för att behålla nuvarande nivå på välfärden i Sverige.

Tudelad arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är dock tudelad. Samtidigt som många företag ser ett behov att anställa får de allt svårare att hitta rätt kompetens, trots att många personer går arbetslösa i länet.

– Vi har en stor utmaning framför oss på Arbetsförmedlingen. Många arbetssökande behöver få hjälp att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det kan bland annat ske genom utbildning eller praktik. Vi behöver mer samverkan med andra parter i samhället för att lyckas fullt ut, säger Michael Leufkens, marknadschef på Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.