Stark konjunktur fortsätter skapa nya jobb

Arbetsmarknadsprognos Västra Götalands län 2015

9 december 2014

Jobben fortsätter att strömma till i Västra Götaland under 2015. En majoritet av de 1 300 tillfrågade arbetsgivarna i regionen ser ljust på nästa år och många har ett behov av att rekrytera fler medarbetare. Arbetslösheten beräknas sjunka till 56 000 personer i slutet av 2015.

Det visar Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden 2015 som presenteras i dag. Orsaken till framtidstron hos arbetsgivarna är en förstärkt global konjunktur men även den inhemska marknaden spelar en stor roll.

Arbetsförmedlingens prognos hösten 2014 är i stora drag i linje med vårens rapport. Många jobb kommer att skapas och arbetsgivarna inom den privata sektorn bedömer generellt att utvecklingen kommer vara positiv det kommande året.

Detta trots att den europeiska konjunkturen har saktat in något. Men i gengäld har USA:s ekonomi repat sig och den svenska hemmamarknaden är fortsatt stark.

Jobb skapas inom privata tjänster

Det beräknas bli 10 000 fler sysselsatta i länet fram till slutet av 2015. Det är en något svagare bedömning jämfört med för ett halvår sedan. Industrin i Västsverige väntas ha en svag utveckling medan många nya jobb skapas inom den privata tjänstesektorn, där bland annat bemanningsföretagen ingår. Även inom byggbranschen och offentlig verksamhet tros sysselsättningen öka något.

Matchningsproblematiken kvarstår

- Bristen på arbetskraft med rätt utbildning och kompetens försvårar rekryteringar, vilket riskerar att bli ett hinder för företagen, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.

Länets arbetsmarknad är tudelad. Det finns en stark efterfrågan på personer med särskilda yrkeskompetenser. Samtidigt är arbetslösheten kvar på historiskt höga nivåer.

- Arbetsmarknadspolitiken har stora utmaningar även när konjunkturen är stark. Konkurrensen om de lediga jobben är fortsatt stor och det är viktigt att stärka individerna i grupper som riskerar att hamna i lång arbetslöshet, säger Eva Lindh-Pernheim, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg.