Högkonjunkturen skapar många nya jobb

Arbetsmarknaden i Västra Götaland 2016-2017

8 juni 2016

Arbetsförmedlingens prognosundersökning tyder på att den starka utvecklingen på arbetsmarknaden under 2015 tilltar i styrka under 2016. Den inhemska köpkraften håller i sig och nu går även industrin bra i de flesta branscher.  

Det leder i sin tur till nyanställningar och ökad sysselsättning i Västra Götalandsregionen. Sysselsättningen beräknas öka med cirka 15 000 personer under 2016 i länet.

Det visar de intervjuer som gjorts med över 1 700 av länets arbetsgivare under våren och som är hörnstenen i Arbetsförmedlingens prognos.

– Göteborgsregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner, men nu är konjunkturläget så gynnsamt att även Skaraborg och Fyrbodal får en positiv utveckling, säger Sara Andersson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Den stora flyktinginvandringen leder till ökad konsumtion i de offentliga verksamheterna och det bidrar också till den starka utvecklingen just nu.

Arbetslösheten ligger stilla

Det starka arbetsmarknadsläget bidrar till att arbetslösheten fortsätter att minska, men det vägs nästan helt upp av det stora inflödet av nyanlända. Det gör att arbetslösheten inte sjunker så mycket även om antalet sysselsatta stiger. Prognosen för Västra Götaland indikerar att det blir en nästan oförändrad nivå på antalet arbetslösa, eller något stigande under 2017. Antalet arbetslösa under 2016-2017 väntas ligga mellan 57 000 och 58 000 personer.

– Arbetslösheten skiljer sig kraftigt mellan olika grupper. Bland inrikes födda har den minskat kraftigt, även för unga (18-24 år). Men för utrikes födda och personer utan gymnasial utbildning går det åt motsatt håll, säger Sara Andersson.  

Samtidigt minskar antalet inrikes födda i arbetsför ålder i länet. Det innebär att det är tillskottet av utrikes födda som bidrar till att arbetskraften växer. För att skapa en fungerande integration av de nyanlända ställs stora krav på arbetsmarknadspolitiken. En viktig framtidsfråga är att matcha kompetensen hos de nyanlända med efterfrågan på arbetsmarknaden.