Stark tro på ökad sysselsättning

Arbetsmarknaden i Västra Götaland 2015-2016

10 juni 2015

Företagen i Västra Götaland ser ljust på framtiden och många räknar med att behöva anställa fler för att möta en ökad efterfrågan. Orsaken är en positiv utveckling av den inhemska ekonomin samtidigt som hjulen börjat rulla igen på flera viktiga exportmarknader.

Därmed kommer fler i arbete och arbetslösheten bedöms minska med cirka   6 000 personer i Västra Götalands län fram till slutet av 2016.

Det visar de intervjuer som gjorts med över 1 500 av länets arbetsgivare under våren.

Arbetsförmedlingens prognos våren 2015 är i stora stycken en optimistisk skrift. Den försiktiga framtidsoptimism som prognosen redovisade för ett år sedan har bytts mot en tämligen stark övertygelse bland arbetsgivarna om att bättre tider är på väg.

Arbetsgivarna i det privata näringslivet bedömer generellt att de möter en god konjunktur. Många ser också ett behov av att anställa fler för att kunna växa.

Göteborgsregionen dragloket i länet

Det beräknas bli 18 500 fler sysselsatta i länet fram till slutet av 2016. Det är Göteborgsregionen som är dragloket med en god tillväxt. Jobben tros skapas i byggbranschen, offentlig verksamhet och i de privata tjänstenäringarna. Industriföretagen tror däremot inte att de kommer anställa så mycket.

I slutet av 2014 var omkring 60 000 arbetslösa i Västra Götaland. Fram till slutet av 2016 tros arbetslösheten minska till 54 000 personer.

– Det är glädjande, även om det fortfarande är en arbetslöshet på en historiskt hög nivå. Konkurrensen om de lediga jobben kommer att vara fortsatt stor, och det finns grupper som kan hamna i långtidsarbetslöshet, säger Heléne Centerhorn, biträdande marknadschef för Arbetsförmedlingen i Göteborg och Halland.

Matchningsproblematiken kvarstår

Länets arbetsmarknad beskrivs ofta som tudelad och det vittnar även intervjusvaren från arbetsgivarna om. Det finns en stark efterfrågan på personer med särskilda yrkeskompetenser, men det är svårt att matcha det mot personer som är arbetslösa. Bristen på arbetskraft riskera att hämma tillväxten och en ökad sysselsättning. Bristerna finns i en lång rad yrkesområden som teknik, data, bygg- och anläggning samt offentlig verksamhet.

– Detta är en verklig utmaning för Arbetsförmedlingen. Det är mycket viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete i dag, till exempel genom utbildning och praktik i nära samverkan med företagen, säger Michael Leufkens, marknadschef för Arbetsförmedlingen i Nordvästra Götaland.