2 600 nya jobb i Västmanland

Arbetsmarknaden i Västmanland 2019-2020

12 juni 2019

Arbetsgivarna i Västmanlands län har sänkt sina förväntningar och jobbtillväxten avtar, även om sysselsättningen väntas öka. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 500 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om hur de ser på efterfrågeläget och tillgången på arbetskraft.

Västmanlands län har haft en god jobbtillväxt de senaste åren och antalet sysselsatta väntas fortsätta att öka även i år och 2020. Men i lägre takt än tidigare. Sammanlagt får länet 1 500 nya jobb i länet under 2019 och 1 100 under 2020. De flesta nya jobben är inom privata tjänster

– Det blir en avmattning under prognosperioden. Samtidigt väntas sysselsättningen fortsätta att öka vilket är ett resultat av det senaste årets starka konjunktur med många nyanställningar, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Inom privata tjänster är planerna på att anställa störst. Byggverksamhet och industri har positiva men mer försiktiga anställningsplaner jämfört med tidigare.

Arbetslösheten bedöms öka till 8, 7 procent i år och till 9,2 procent i slutet av 2020.

Den starka konjunkturen har bidragit till en större förväntan med 1500 fler jobb och ökad sysseslsättning i år. En avmattning i konjunkturen och brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens gör att antalet nya jobb förväntas bli något färre, 1 100, under 2020. Andelen inrikesfödda som arbetar är redan mycket hög. Möjligheten att öka sysselsättningen finns framför allt bland utrikes födda.

– En av de största utmaningarna är att minska bristen på utbildad personal, säger Kerstin Eriksson, arbetsmarknadsanalytiker,

Många arbetsgivare signalerar att bristen på utbildad arbetskraft är stor och att det hindrar verksamheter från att växa.