Rekordhög brist på arbetskraft i Västerbotten

Arbetsmarknadsprognos Västerbottens län 2018

13 december 2017

Arbetsmarknaden i Västerbotten fortsätter att vara stark under nästa år, enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2018. Inom samtliga branscher planerar merparten av länets arbetsgivare att anställa fler, men många har svårt att hitta de kompetenser de behöver för att driva och utveckla sin verksamhet.

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsmarknaden i Västerbotten är fortsatt stark under 2018. Företagen är optimistiska och en tredjedel planerar att utöka personalstyrkan under nästa år. Men det blir allt större brist på utbildad arbetskraft och det kan därför vara svårt för företagen att hitta rätt kompetens.

– Att företagen har svårt att rekrytera trots en stark konjunktur är ett problem eftersom det hindrar dem att driva sin verksamhet och att växa. Det är därför viktigt att motivera ungdomar och arbetslösa att satsa på en utbildning som arbetsgivarna efterfrågar, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten.

Samarbete viktigt för att klara tillväxt och välfärd

Arbetslösheten i Västerbotten minskade kraftigt under 2016 men i långsammare takt under 2017. Det beror huvudsakligen att fler utrikes födda anmäler sig som arbetssökande vid länets arbetsförmedlingar. Under 2018 bedöms antalet arbetslösa öka med strax under 100 personer.

– Det gäller att vi tillsammans med andra aktörer i samhället, till exempel kommuner, myndigheter och företag, tar tillvara på den kompetens som finns i länet och som behövs på vår starka arbetsmarknad. Vi behöver alla hjälpas åt så att fler utrikes födda och andra grupper som står långt från arbetsmarknaden får jobb. Lyckas vi med det kan vi klara länets framtida tillväxt och välfärd, säger Carola Larsson.

600 fler får jobb

Arbetsförmedlingens prognos visar att cirka 600 fler personer väntas ha arbete i Västerbotten under 2018. Det kan bland annat förklaras med att befolkningen har ökat och att det i sin tur bidrar till en ökad efterfrågan på varor och tjänster, inte minst offentliga tjänster som utbildning, vård och omsorg. Bedömningen är att arbetslösheten i slutet av 2018 kommer att ligga på 6 procent, vilket är betydligt lägre än riksgenomsnittet som beräknas hamna på 7,2 procent.

Arbetsförmedlingens prognos för 2018 grundar sig huvudsakligen på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under hösten med cirka 500 arbetsgivare i Västerbotten.