Arbetslösheten slutar sjunka nästa år

Arbetsmarknadsprognos Västerbottens län 2016

9 december 2015

Arbetsmarknaden i Västerbotten är stark. Men den skulle kunna vara ännu starkare. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten under 2016 kommer att stanna av, efter några år av sjunkande siffror. Anledningen är brist på eftersökt kompetens. Utbildning och integration är två knäckfrågor.

Det är fler företag som tror på en ökad efterfrågan under 2016 än som tror på en minskad, men bedömningarna hör till de mest försiktiga i landet. Ändå väntas de bidra till att ca 950 fler västerbottningar får arbete under nästa år.

Arbetslösheten, som under några års tid sjunkit, stannar däremot av under 2016. I slutet av nästa år väntas omkring 9 000 personer, eller 6,9 procent, vara arbetslösa i Västerbottens län – siffror som är i princip identiska med årets. Anledningen till den stagnerade arbetslösheten är att den mest eftertraktade arbetskraften nu har arbete.

– Länet har en stark arbetsmarknad, men den skulle kunna vara ännu starkare om arbetsgivarna kunde rekrytera den kompetens de söker, säger Agnets Tjernström, analytiker på Arbetsförmedlingen i Västerbotten.

En majoritet av dem som nu är inskriva som arbetssökande tillhör grupper som står långt från arbetsmarknaden. Den största gruppen är utrikes födda.

Utbildning och integration

Västerbottens län har en åldrande befolkning, och den befolkningsökning som sker är koncentrerad till Umeå. För många kommuner betyder det ökade svårigheter att bibehålla kvaliteten i välfärden. Det medför även rekryteringsproblem för många arbetsgivare.

För att motverka problemen behöver matchningen på arbetsmarknaden bli bättre. En slutförd gymnasieutbildning är en tydlig vattendelare. Fler ungdomar behöver klara skolan. Men den kanske allra viktigaste pusselbiten är ta tillvara den invandrade kompetensen.

– Utbildning och integration är två centrala frågor för länets framtid. Länet behöver varenda ungdom och varenda ny svensk, och vi behöver vara en attraktiv region för att de ska välja att stanna här, säger Anna Viklund, chef för Arbetsförmedlingen i Skellefteå och talesperson i Västerbottens län.

– Den framtida arbetsmarknaden i länet inte bara är en fråga för arbetsmarknadspolitiken. Det behövs ett bredare grepp som också omfattar bostads-, näringslivs-, utbildnings- och integrationspolitik, säger Anna Viklund.

Offentliga och privata tjänster växer

Privata tjänster, som omfattar bland annat handel, finansiella tjänster, transport och IT, står för omkring en tredjedel av sysselsättningen i länet och den väntas öka under nästa år. Näringen präglas av stor brist på nyckelkompetenser, och tuffast är konkurrensen om exempelvis mjukvaru- och systemutvecklare, redovisningsekonomer, olika typer av ingenjörer och erfarna kockar.

Det är dock inom offentliga tjänster som den största sysselsättningsökningen sker. Här arbetar 40 procent av länets sysselsatta, varav hälften inom vård och omsorg och en tredjedel inom utbildning. Här finns också störst rekryteringsproblem. Behovet av ersättningsrekryteringar är omfattande, samtidigt som efterfrågan ökar på grund av en åldrande befolkning och det ökade antalet asylsökande.

– Här finns stora yrkesgrupper och goda chanser till jobb på både kort och lång sikt. Till exempel har fler läraryrken seglat upp bland bristyrkena, även gymnasielärare, säger Agneta Tjernström.