Stark konjunktur ger brist på arbetskraft

Arbetsmarknaden i Västerbotten 2018-2019

13 juni 2018

Det har gått bra för Västerbotten och det kommer att gå ännu bättre. Under det närmaste året kommer arbetslösheten att vara bland de lägsta i landet. De flesta arbetsgivare i länet är optimistiska inför framtiden och många planerar att nyanställa. Men många har redan i dag svårt att hitta de kompetenser de behöver.

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsmarknaden i Västerbotten är fortsatt mycket stark under 2018 och 2019. Företagen är optimistiska och fyra av tio planerar att anställa mer personal under det kommande året. Men det blir allt större brist på utbildad arbetskraft och det kan därför vara svårt för arbetsgivarna hitta rätt kompetens.

– Arbetsmarknaden i länet har ett allt större behov av arbetskraft och svårigheterna för arbetsgivarna att hitta rätt personal kan på sikt hota välfärden i länet, säger Agneta Tjernström, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen i Västerbotten. Gapet mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens blir allt större.

I de här grupperna finns en otrolig kompetens

Arbetslösheten i Västerbotten minskade kraftigt under 2016 men i långsammare takt under 2017. Minskningen väntas fortsätta något under det närmaste året och i slutet av 2019 bedöms omkring 7 400 personer vara arbetslösa i länet. Det ger en relativ arbetslöshet på 5,5 procent för 2019 jämfört med rikets bedömda 6,8 procent.

– Vi måste utgå från den arbetskraft vi faktiskt har, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för Västerbotten. Till exempel nyanlända, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och de som varit arbetslösa lång tid. I de här grupperna finns det en otrolig kompetens som många arbetsgivare behöver bli betydligt bättre på att ta till vara än vad jag ser i dag.

3 000 fler får jobb

Arbetsförmedlingens prognos visar att nästan 3 000 fler personer väntas ha arbete i Västerbotten sammantaget under 2018 och 2019. Mest optimistiska om framtiden är arbetsgivare inom information och kommunikation, företagstjänster och finansiell verksamhet samt byggverksamhet. Över 60 procent av företagen väntar sig en ökad efterfrågan.

De största problemen att rekrytera personal finns inom barnomsorg, grundskola samt vård- och omsorgsverksamheter. Över 80 procent av de arbetsgivarna uppger att de har problem att rekrytera personal. Arbetsförmedlingens prognos för 2018 och 2019 grundar sig huvudsakligen på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med cirka 500 arbetsgivare i Västerbotten.