Fler får jobb i Västerbottens län

Arbetsmarknaden i Västerbotten 2016-2017

8 juni 2016

Antalet sysselsatta kommer att öka i Västerbotten, enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2016-2017. Bedömningen är att arbetslösheten 2016 och 2017 kommer att ligga på 6,5 respektive 6,2 procent. Det är en lägre nivå än i riket totalt, där arbetslösheten beräknas hamna på 7,5 procent under de båda åren.

Arbetsförmedlingens prognos visar att omkring 850 respektive 700 fler väntas ha arbete i Västerbotten under 2016 respektive 2017. Det är framför allt handeln som förväntar sig en ökad efterfrågan. En viktig förklaring kan vara den nyetablerade handelsplatsen i Umeå, med bland annat Ikea, som även drar till sig besökare från angränsande län.

Förutom den privata konsumtionen är det byggverksamhetens behov som påverkar sysselsättningen positivt.

Fler får jobb – men fortsatt svårt att rekrytera

Ungefär 20 procent av privata arbetsgivare uppger att de har svårt att rekrytera personal. Inom den offentliga sektorn är siffran 55 procent.

– Det är glädjande att prognosen bekräftar att arbetsmarknaden i Västerbotten fortsätter att vara stark. Men arbetsgivarna kommer även framöver att ha svårt att hitta rätt kompetens vid rekrytering och det ser vi som en stor utmaning för att fler ska få jobb, säger Anna Viklund, chef för Arbetsförmedlingen i Skellefteå och talesperson för Västerbotten.

I länet finns en stor efterfrågan på personal inom restaurang- och IT-branscherna samt i verksamheterna vård och omsorg, grundskola och vuxenutbildning.

Utbildning ökar chansen att få jobb

I intervjuerna med arbetsgivarna framgår att de flesta kräver någon form av genomförd utbildning och då lägst på gymnasienivå, när de ska anställa personal. 

– Vi vet sedan tidigare att chanserna att hitta ett jobb är betydligt bättre om man har fullföljt sin gymnasieutbildning, och det upprepar arbetsgivarna även i vårens undersökning. Det är en signal som vi hoppas att länets ungdomar tar till sig, säger Anna Viklund.   

Arbetsförmedlingens prognos för 2016 och 2017 grundar sig huvudsakligen på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med cirka 600 arbetsgivare i Västerbotten.