800 nya jobb i Värmlands län 2019

Arbetsmarknadsprognos Värmlands län 2019

12 december 2018

Det kommer att vara en fortsatt god arbetsmarknad med stor efterfrågan på arbetskraft i Värmlands län under 2019. Sysselsättningen väntas öka, men i långsammare takt.

Värmlands län har haft en stark konjunktur och en ökad efterfrågan på varor och tjänster en längre tid. Arbetsmarknaden har utvecklats mycket starkt i år, både i länet och i landet som helhet. I Värmland kommer sysselsättningen att öka med totalt 1 150 personer under 2018. Nästa år väntas antalet sysselsatta fortsätta att växa, men något långsammare, med 800 personer.

– Konjunkturen är fortsatt stark i länet, men arbetsgivarnas optimism har svalnat en aning. 2018 har varit historiskt starkt, nu bedöms konjunkturen vara på sin topp. Fler kommer att gå ut i jobb, men arbetsgivarna får det allt svårare att hitta rätt kompetens under 2019, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker i Värmland.

Flest nya jobb blir det inom den privata och offentliga tjänstesektorn. Inom industrin blir det också fler sysselsatta, främst under 2018. Utöver alla nya jobb finns det också många som uppnår pensionsåldern och behöver ersättas av ny arbetskraft.

Arbetsmarknadens starka utveckling i länet har visat sig tydligt i minskningen av antalet inskrivna arbetslösa. Allt färre har skrivit in sig på Arbetsförmedlingen samtidigt som sysselsättningen har ökat.  Under 2019 väntas arbetslösheten fortsätta minska, men i en mer dämpad takt, till 6,1 procent.

Det är dock fortsatt stora och komplexa utmaningar på den värmländska arbetsmarknaden, inte minst när det gäller den demografiska utvecklingen. Befolkningen i yrkesverksam ålder minskar, samtidigt som fler ska ta del av vård, skola och omsorg.

– Länet måste ta tillvara på den utrikes födda befolkningen som flyttar hit. Det är den gruppen som står för en tillväxt av arbetskraften framöver. Här krävs bland annat utbildningsinsatser för att kunna matcha fler till jobben på länets arbetsmarknad och få ner arbetslöshetstiderna, säger Fredrik Mörtberg, arbetsmarknadsanalytiker.