Efterfrågan på arbetskraft fortsätter öka

Arbetsmarknadsprognos Värmlands län 2017

7 december 2016

Arbetsförmedlingens prognos för 2017 visar att den goda utvecklingen på arbetsmarknaden i länet fortsätter. Samtidigt uppger allt fler företag att de har svårt att rekrytera. Det är avgörande för Värmlands framtida ekonomiska utveckling att ta vara på den kompetens som finns i arbetskraften, där etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden är en stor del.

Nästan hälften av företagen i länet bedömer att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer att öka under 2017. De nya jobben fördelas mellan ett antal privata branscher och offentlig verksamhet. Sysselsättningen ökar med cirka 800 personer, samtidigt som arbetslösheten ökar något.

– Det beror främst på inflödet av nyanlända som ansluter sig till arbetskraften. Sysselsättningstillväxten är inte tillräcklig för att fullt ut fånga upp den välbehövliga ökningen av arbetskraften, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.

Svårigheter att rekrytera inom vård, utbildning och teknik

Arbetsgivarna behöver anställa personal, inte bara till nya jobb utan även för att ersätta personal som slutar på grund av pension eller någon annan orsak. Det som kan sätta käppar i hjulet för arbetsgivarna är svårigheter att hitta de kompetenser de behöver. Främst gäller det yrken inom vård, utbildning och teknik. Men personer som kommer till Sverige och Värmland medför en välbehövlig chans till fler personer på arbetsmarknaden och allt fler utrikes födda får också jobb.

Det är avgörande för Värmlands ekonomiska utveckling att den kompetens som finns i arbetskraften tas tillvara. I Värmlands län finns cirka 2 500 nyanlända personer som söker arbete. De har utbildningar inom många olika områden. De utbildningar och kompetenser som finns med i bagaget behöver så snabbt som möjligt bli bedömda och gångbara, med eller utan komplettering. Kunskaperna i svenska varierar, men kunskaper finns i ett eller flera andra språk. Arbetsmarknaden behöver också se och dra nytta av den arbetsförmåga som finns hos dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

– Arbetsmarknaden består i allt större utsträckning av arbeten där utbildning behövs. Vägledning och uppmuntran till utbildning är därför viktigt. Likaså är tillgång till praktikplatser och feriejobb viktigt, för att prova på arbetslivet inför yrkesval, säger arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.