Sysselsättningen ökar, men svårigheter att rekrytera inom vissa yrken

Arbetsmarknaden i Värmland 2016-2017

8 juni 2016

Sysselsättningen ökar och arbetslösheten minskar marginellt. Arbetskraften fylls välbehövligt på med personer från andra länder. Men trots att det finns många som söker jobb får arbetsgivarna inte alltid tillräckligt med arbetssökande till de lediga jobben. Det handlar främst om yrken inom vård, utbildning och teknik.

Arbetslösheten minskar med 200 personer under 2016 och ökar med 100 personer under 2017. Sysselsättningen i länet ökar med 800 personer under 2016 och med 700 personer under 2017. Det är främst inom offentlig verksamhet, de privata branschernabygg, information och kommunikation samt finansiell verksamhet och företagstjänster som sysselsättningen ökar.

- Arbetskraften fylls välbehövligt på med personer från andra länder, vilket gör att arbetslösheten inte minskar så mycket trots att sysselsättningen ökar, förklarar arbetsmarknadsanalytiker Ann Mannerstedt.

Trots att det finns många som söker ett arbete, får arbetsgivarna inte alltid tillräckligt med arbetssökande när de ska rekrytera. Det gäller både rekryteringar som är nödvändiga för att ersätta befintlig personal som slutar och rekryteringar för att utöka verksamheten. Det handlar främst om yrken inom vård, utbildning och teknik.

Värmland har under det senaste året haft en liten ökning av antal personer i yrkesverksam ålder. Det är positivt och behövs när yngre och äldre åldrar ökar samtidigt.Ökningen av antalet personer i befolkningen beror helt och hållet på personer som kommer från andra länder.

- Här finns länets reserver av arbetskraft för kommande år, konstaterar arbetsförmedlingschef Lena Hertzberg.

Fler personer som arbetar innebär bättre möjligheter att bevara vår välfärd.

- Om arbetssökande tar de möjligheter som finns för att öka sina jobbchanser och om arbetsgivare tar till vara den kompetens som finns, skapas arbeten åt fler och det blir möjligt att tacka ja till order, öka produktionen/servicen och genomföra planerade expansioner.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Med yrkesområden som behöver fler arbetssökande och en befolkningsutveckling som har utsikter att bli gynnsam för de åldersgrupper som arbetar, finns ett antal viktiga utmaningar att ta sig an. Utmaningar som samtidigt är möjligheter.

  • Kortast möjliga väg till arbete för nyanlända.De utbildningar och kompetenser som finns med i bagaget behöver så snabbt som möjligt bli bedömda och gångbara med eller utan komplettering.
  • Vägledning och uppmuntran till utbildning.Arbetsmarknaden består i allt större utsträckning av arbeten där utbildning behövs.Både ungdomar och andra som står inför ett studieval behöver få bra information om framtidsutsikterna för olika yrken för att kunna ta hänsyn till det vid val av utbildning.
  • Se och ta till vara den arbetsförmåga som finns hos dem som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
  • Ungdomar behöver stöd och uppmuntran att som minst klara en gymnasieutbildning. Tillgång till praktikplatser och feriejobb är också viktigt för att få prova på arbetslivet.