4200 fler jobb i länet under 2016

Arbetsmarknadsprognos Uppsala län 2016

9 december 2015

Starka förväntningar på arbetsmarknaden, ökad sysselsättning och fortsatt låg arbetslöshet. Så ser Arbetsförmedlingens prognos ut inför 2016, baserad på höstens intervjuundersökningar med arbetsgivare i Uppsala län.

Förstärkningen av den svenska ekonomin är positiv för arbetsmarknaden och ökar drivkrafterna för nyanställningar. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet sysselsatta i Uppsala län kommer att ha ökat med 1900 personer i slutet av innevarande år, och ytterligare 2300 i slutet av 2016.

-Framtidstron är stark i Uppsala län vad gäller växande privata tjänstenäringar, ökad byggverksamhet och ökad efterfrågan av offentligt drivna verksamheter. Många företag behöver anställa fler för att möta en ökad efterfrågan, säger Jan-Erik Nyström, biträdande marknadschef för Norra Mälardalen.

En av tre arbetsgivare uppger att de vid rekryteringen av ny personal haft svårigheter att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. I länet råder det brist på anläggningsarbetare, förskollärare, kockar, kuratorer, läkare, mjukvaru- och systemutvecklare samt sjuksköterskor.

Även om arbetslösheten ökar något väntas den stanna på 5,4 procent i slutet av 2016. Två av tre inskrivna arbetslösa i länet ingår i någon av de så kallade utsatta grupperna. En stor andel av dessa saknar gymnasieutbildning och bland de inskrivna med utomeuropeisk bakgrund har antalet ökat kraftigt.

- Många personer som nu kommer till Sverige har både utbildning och erfarenhet som är attraktiv för många arbetsgivare. De nyanländas kompetens kan vara mycket värdefull för företagens och samhällets tillväxt och utveckling. Den privata sektorn har under de senaste åren sett till att allt fler invandrare har integrerats i Sverige, säger Jan-Erik Nyström.