Utmaningar på stark arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Uppsala län 2015

9 december 2014

Arbetsgivarna i Uppsala län har fortsatt starka förväntningar på den framtida efterfrågan. I de flesta näringsgrenar pekar anställningsplanerna uppåt och sysselsättningen väntas öka ytterligare under 2015.

Av Arbetsförmedlingens prognos som presenteras på tisdagen framgår att förväntningarna hos arbetsgivarna i länet är högre än normalt, även om de sjunkit något sedan i våras. Sysselsättningen väntas ha ökat med 1 800 personer i slutet av året, och ytterligare 2 000 i slutet av 2015.

– Offentliga sektorn ser ut att bli den stora sysselsättningsmotorn, säger Therese Landerholm, utredare på Arbetsförmedlingen. Hushållens konsumtion bidrar framför allt till att handel, finansiella tjänster och företagstjänster skapar arbetstillfällen i det privata näringslivet.

Fortsatt lägst arbetslöshet i landet

Arbetsmarknaden i länet är mångsidig med en stor tjänstesektor och närheten till Stockholm bidrar också till den låga arbetslösheten. Sedan hösten 2013 minskar antalet inskrivna och bedömningen är att trenden kommer att hålla i sig också nästa år.  Minskningen uppskattas bli 1 200 personer i år med ytterligare 900 personer mot slutet av 2015. Uppsala väntas ha landets lägsta arbetslöshet med en relativ arbetslöshet på 4,7 %.

Utmaningar

– Det är en stor utmaning för oss att matcha fram rätt arbetssökande till arbetsgivarna, berättar Jan-Eric Nyström, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen i Norra Mälardalen. Många upplever att det är svårt att hitta personer med rätt kompetens. Särskilt inom offentliga verksamheter men även inom bygg, transport och industri. När det inte handlar om höga utbildningskrav så är kraven i stället ofta höga på kompetens och erfarenhet.