4000 fler jobb närmaste två åren

Arbetsmarknaden i Uppsala 2015-2016

10 juni 2015

En stärkt arbetsmarknad med allt lägre andel arbetslösa. Det visar Arbetsförmedlingens prognos av arbetsmarknaden i Uppsala län för 2015 och 2016.

Optimismen är stor bland arbetsgivarna i länet. Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar i vår visar att majoriteten av arbetsgivarna tror på en ökad eller oförändrad efterfrågan till och med 2016.

Den positiva synen på framtiden gör att fler inom näringslivet bedömer att de behöver anställa de närmaste två åren. Flest nyanställningar väntas ske inom byggbranschen och inom privata tjänster, exempelvis hotell- och restaurang. Även de offentliga tjänsterna ser ut att bli fler.

- Bedömningen är att sysselsättningen i länet ökar med 1 900 personer i år, och med ytterligare 2 100 personer under 2016, säger Therese Landerholm, utredare på Arbetsförmedlingen.

Andelen inskrivna arbetslösa i Uppsala län är lägst i landet med 5,3 procent av den registerbaserade arbetskraften. Enligt prognosen fortsätter andelen inskrivna att sjunka till 4,7 procent i slutet av 2016, vilket även då är lägst i riket.

Bland de arbetslösa finns en allt högre andel som har svårt att komma in och etablera sig på arbetsmarknaden.

- Det är viktigt att vi tar vara på den arbetskraft som finns. Här har Arbetsförmedlingen en viktig roll att fylla, både vad gäller förbättrade kontakter med arbetsgivare och insatser för arbetssökande, säger Lars Ahlstrand, biträdande marknadschef Norra Mälardalen.