43 000 jobb till Stockholm

Arbetsmarknadsprognos Stockholms län 2017

7 december 2016

Stockholms län förväntas ha landets starkaste sysselsättningstillväxt. Arbetslösheten fortsätter att vara låg och i vissa branscher är det rekordstor brist på arbetskraft.

Under 2017 bedöms arbetslösheten öka igen beroende på en avmattning i konjunkturen och på en förväntad ökning i befolkningen av personer i arbetsför ålder med längre väg in på arbetsmarknaden.