55 000 nya jobb i Stockholm

Arbetsmarknadsprognos Stockholms län 2016

9 december 2015

Tillväxten är stark i Stockholms län och arbetsgivarna är allt mer optimistiska inför framtiden. 55 000 nya jobb skapas i länet till och med 2016, enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos. Stockholm fortsätter att vara rikets sysselsättningsmotor.  

Näringslivets framtidstro vad gäller kommande efterfrågan ligger nu klart över genomsnittet sedan våren 2007. Det leder till många nya arbetstillfällen. Jobbtillväxten i länet drivs framför allt av byggverksamhet och delar av privat och offentlig tjänstesektor. Detta visar Arbetsförmedlingens prognos för Stockholms läns arbetsmarknad 2015 och 2016. 

- Stockholm är drivande i den svenska tillväxten, vilket så klart är glädjande. Länet står för närmare hälften av landets sysselsättningsökning enligt prognosen, säger Therese Landerholm, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Totalt tillkommer 55 000 nya jobb i länet till och med 2016. Befolkningen i Stockholms län fortsätter att öka vilket driver tillväxten av jobb och av arbetskraft. Tack vare det gynsamma läget påverkas inte arbetslöshetsnivån nämnvärt utan ligger kvar på 6,1 procent i slutet av 2016.

- Många arbetsgivare upplever det allt svårare att rekrytera. Tack vare inflödet av nyanlända finns det nu möjligheter att dämpa vissa av dessa brister och därmed öka tillväxten, säger Pia Ackmark, marknadschef Arbetsförmedlingen Stockholm-Gotland.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med 1 400 arbetsgivare i Stockholms län, både inom privat och offentlig sektor. Intervjuerna görs av arbetsförmedlare. Svarsfrekvensen i höstens undersökning var 74 procent.