Arbetsmarknaden fortsätter att stärkas

Arbetsmarknadsprognos Södermanlands län 2015

9 december 2014

Arbetsgivarna ser måttliga förbättringar inför 2015. De offentliga arbetsgivarna upplever dock hög brist på utbildad arbetskraft. Det gäller främst inom yrken som kräver eftergymnasial utbildning. Arbetslösheten sjunker under 2015 men fortsätter vara högre än i riket.

Samtidigt som de offentliga arbetsgivarna i länet har upplevt brist på arbetskraft så har Södermanland en högre arbetslöshet än riksgenomsnittet. Detta betyder att de som söker arbete har mycket att vinna på att utbilda sig inom såväl skola, samhällsbyggnad som hälso- och sjukvård.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Länets befolkning beräknas bara öka svagt fram till 2025. Främst ökar befolkningen bland de yngsta och de äldsta vilket kommer skapa nya jobb inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg. Här är det redan idag brist på arbetskraft inom vissa yrken.

Det blir fortsatt mycket hård konkurrens om de arbeten som inte kräver så mycket erfarenhet eller utbildning.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 435 arbetsplatser i Södermanland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.