Positiv utveckling för Södermanland

Arbetsmarknaden i Södermanland 2014-2015

11 juni 2014

Företagen är optimistiska och väntar sig en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster det närmaste året. Bristen på arbetskraft är hög inom offentliga verksamheter. Många är arbetslösa länge och många skulle behöva mer utbildning för att hitta nytt jobb.

Vårprognosen är mer positiv än på länge och det beror både på att arbetsmarknaden har utvecklats bättre än vi vågade hoppas och företagen är mer optimistiska om framtiden. Sakta men säkert har läget förbättrats sedan inledningen av 2013.

Brist på utbildad arbetskraft

Mer än hälften av de offentliga arbetsgivarna i länet har upplevt brist på arbetskraft. Detta gäller inom såväl skola, samhällsbyggnad som hälso- och sjukvården. Främst handlar det om att det är svårt att hitta personer med högskoleutbildning.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Mer än en tredjedel de som är inskrivna som arbetslösa har varit utan arbete i mer än tre år. Utbildningsnivån är markant lägre i länet än i riket. Det innebär att det är mycket hård konkurrens om de arbeten som inte kräver så mycket erfarenhet eller utbildning.

Intervjuundersökning

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 375 arbetsplatser i Södermanland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.