Drygt 17 000 nya jobb i Skåne, men fortsatt hög arbetslöshet 

Arbetsmarknaden i Skåne 2019-2020

12 juni 2019

Skånes arbetsmarknad utvecklas starkt de närmaste åren. Efter en viss dämpning senaste årsskiftet har länets företag mycket expansiva anställningsplaner. Under 2019 och 2020 beräknas 17 400 nya jobb. Länets stora utmaning är den strukturella arbetslösheten. Det visar Arbetsförmedlingens prognos där 1 050 arbetsgivare i länet intervjuats under våren om efterfrågan och tillgången på arbetskraft.

Trots nya jobb inom offentliga sektorn är tillväxttakten förhållandevis svag och bromsar länets totala jobbtillväxt. Även inom den privata tjänstesektorn dämpas sysselsättningstillväxten, men från förra årets höga nivåer och flera näringar fortsätter att växa snabbt. Även industrin och byggbranschen går in i en mer dämpad tillväxtfas. Prognosen är nästan 9 900 nya jobb i år och knappt 7 500 2020.

– Det är tydligt att högkonjunkturen dämpades mot slutet av förra året. I Skåne ökade varslen ganska drastiskt kring årsskiftet, men enligt prognosen handlade det om en tillfällig nedgång och vi ser ingen lågkonjunktur inom vår prognoshorisont, säger Victor Tanaka, arbetsmarknadsanalytiker

Sverige har en fortsatt stark arbetsmarknad, men påverkas av en mer återhållsam tillväxt i den globala ekonomin och toppen på konjunkturen har passerat. Bristen på arbetskraft är ett fortsatt hinder för jobbtillväxten även i Skåne.

Efter en kraftig ökning av arbetskraften 2015-2017 (+ 11 500 per år) dämpas takten under prognosperioden (+ 9 000 per år), bland annat som en följd av minskad invandring och färre övergångar från studier. Länets arbetslöshet visar ingen tydlig långsiktig trend och ökar något 2020 efter en kraftigare minskning förra året. Fjärde kvartalet 2019 beräknas arbetslösheten bli 9,0 procent av arbetskraften (58 000 personer) och 9,1 procent (59 600) fjärde kvartalet 2020. Även om västra Skåne står för majoriteten av alla nya jobb innebär flyttströmmar från länets östra kommuner att arbetslösheten ökar i länets västra delar.

Länets största utmaning är den strukturella arbetslösheten som grovt uppskattat har ökat med över 20 000 personer sedan förra konjunkturtoppen, för mer än 10 år sedan. Den klart viktigaste förklaringen är att antalet utomeuropeiskt födda arbetslösa ökat under den perioden, men speciellt för Skåne är att ökningen av antalet arbetslösa som är inrikes födda varit avvikande stor.

– Kommunerna spelar en avgörande roll för att vi tillsammans ska lyckas med kompetensförsörjningen och att sänka den strukturella arbetslösheten. De har huvudmannaskapet för grund-, gymnasie- och vuxenskolan, men är också den dominerande arbetsgivaren för några av de viktigaste yrken som behöver utbildas till 2020-talet, säger Mona Mårtensson, biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen i Skåne.