Rekordstor optimism hos Skånes arbetsgivare, men allt värre kompetensbrist

Arbetsmarknadsprognos Skåne län 2018

13 december 2017

Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne blir det 8 800 nya jobb 2018. Trots viss inbromsning har länet en av landets starkaste jobbtillväxter. Jobben kommer i de flesta branscher, men framför allt inom privat tjänstesektor och offentliga tjänster.

Även bygg väntas gå bra. Länets näringsliv har inte varit så optimistiska sedan 2007. Trots högkonjunktur ökar arbetslösheten något 2018, eftersom arbetskraften försätter att växa kraftigt. Kompetensförsörjningen är ett fortsatt dilemma som riskerar att bromsa tillväxten och välfärden, vilket får tydliga konsekvenser för företag, individer och samhällsekonomin.