Högkonjunktur i Skåne, men kompetensbristen hämmar tillväxten

Arbetsmarknaden i Skåne 2017-2018

13 juni 2017

Enligt Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne blir det
12 500 fler sysselsatta i år och 9 600 nästa år. Skåne är därmed en av landets jobbmotorer och uppgången gäller de flesta branscher. 

Samtidigt har arbetsgivarna allt svårare att hitta personal till yrken som kräver yrkesutbildning eller högskola. Trots stark arbetsmarknad är arbetslösheten fortsatt hög, eftersom arbetskraften ökar mer än efterfrågan. Svaren i prognosen visar att arbetskraftsbristen får tydliga konsekvenser för företag, individer och samhällsekonomin.