Många nya jobb i Skåne 2017, men inte alla arbetssökande har rätt kompetens

Arbetsmarknadsprognos Skåne län 2017

7 december 2016

Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Skåne 2017 visar på 7 100 fler sysselsatta i år och 5 500 nästa år inklusive arbetspendlingen. Skåne har en av landets bästa jobbtillväxter.

Uppgången gäller många branscher, men framför allt bygg, privata tjänster och offentliga tjänster. Samtidigt ökar också arbetskraften, vilket ger en fortsatt hög arbetslöshet, 9,6 procent av arbetskraften i slutet av 2017. Utbildningsnivån är en tydlig vattendelare. Cirka en tredjedel av alla inskrivna arbetslösa i Skåne saknar gymnasieutbildning.