Stark skånsk arbetsmarknad – fler bristyrken, men hög arbetslöshet

Arbetsmarknaden i Skåne 2016-2017

8 juni 2016

Sysselsättningen väntas öka med 8 200 personer i år och 7 800 nästa år inklusive arbetspendlingen. Uppgången gäller de flesta branscher.

Arbetslösheten är fortsatt hög – 9,6 procent av vid årets slut och 9,7 i slutet av 2017. Att arbetslösheten ökar beror på att arbetskraften ökar snabbare än efterfrågan, trots att den är stark.   Jämfört med i höstas ökar antalet bristyrken ännu mer och framför allt inom den offentliga sektorn är läget ansträngt.