Bra fart på Skånes arbetsmarknad, men utmaningarna är många

Arbetsmarknadsprognos Skåne län 2016

9 december 2015

Sysselsättningen väntas öka med 10 200 personer i år och 11 800 nästa år inklusive arbetspendlingen. Uppgången gäller de flesta branscher. Samtidigt kan det bli svårt att rekrytera när bristyrkena blir fler.

Arbetslösheten kvarstår på hög nivå – 9,6 procent i slutet av 2016. Antalet arbetslösa med efterfrågad utbildning och kompetens minskar i snabb takt, medan de med svag ställning blir fler.