Skånes arbetsmarknad tar fart och bristyrkena blir fler

Arbetsmarknaden i Skåne 2015-2016

10 juni 2015

Länets arbetsgivare tror på bra efterfrågan och sysselsättningen väntas öka med 8 000 personer i år och 9 200 nästa år inklusive arbetspendlingen. Störst tillväxt väntas inom privata tjänster och bygg.

Arbetslösheten minskar till 8,7 procent i slutet av 2016, men med stora regionala skillnader. Skåne står inför en konjunkturuppgång, men många av de arbetssökande saknar rätt kompetens och allt fler branscher har svårt att få personal.