Ljusning i Skåne när arbetslösheten minskar och fler får jobb

Arbetsmarknaden i Skåne 2014-2015

11 juni 2014

Länets arbetsgivare är optimistiska och den stora tillväxten väntas inom Privata tjänster, men även viss uppgång inom Offentliga tjänster.

Sysselsättningen ökar med cirka 20 000 personer fram till slutet av 2015 inklusive arbetspendlingen. Arbetslösheten väntas minska till 8,4 procent av arbetskraften vid slutet av 2015. Trots uppgången kvarstår stora regionala skillnader i arbetslösheten, som delvis beror på strukturella obalanser. Många av de arbetssökande behöver brett stöd från många aktörer om inte den tudelade arbetsmarknaden ska bli permanent.