Prognos: Var finns jobben – juni 2014

Framtidsutsikter för yrken

26 juni 2014

Sysselsättningen stiger med 41 000 personer (16-64 år) under 2014. Jobben växer fram inom de flesta yrkesområden, men ingenjörer och vårdpersonal toppar listan över yrken där det är lättast att få jobb.

Arbetsförmedlingens nya rapport ”Var finns jobben?” pekar på en allt starkare aktivitet bland företag som säljer tjänster till andra företag. Det leder till goda jobbmöjligheter för ingenjörer och IT-specialister. Den starka utvecklingen av den inhemska efterfrågan ger dessutom fler jobb inom bland annat hotell och restaurang samt flera försäljningsyrken. Också inom hälso- och sjukvård, bygg och anläggning samt pedagogiska yrken stiger sysselsättningen i god fart.

Men rapporten slår också fast att utbildning och erfarenhet blir allt viktigare för den som söker ett arbete. Den starkaste sysselsättningstillväxten väntas inom yrken som kräver utbildning på eftergymnasial nivå. Allra svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden har de som saknar gymnasiekompetens.

-Trots att jobben blir fler kommer många arbetssökande att ha fortsatt svårt att etablera sig i arbetslivet. De som saknar gymnasiekompetens möter en mycket kärv arbetsmarknad. Det viktigaste rådet till ungdomar är därför att slutföra sin utbildning, säger Håkan Gustavsson, analytiker vid Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingens rapport visar även att många av de yrkesförberedande programmen på gymnasiet ger goda möjligheter till arbete. Det gäller till exempel utbildningar inom omvårdnad, bygg och anläggning eller inom fordon och transport.

Den allt starkare arbetsmarknaden innebär även ett ökat antal jobböppningar. Under 2014 bedöms antalet rekryteringar uppgå till drygt 1 300 000.

Fakta

Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2015

 • Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
 • Operationssjuksköterskor
 • IT-arkitekter
 • Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Geriatriksjuksköterskor
 • Testare och testledare
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
 • Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
 • Civilingenjörer, elkraft
 • Civilingenjörer, bygg och anläggning
 • Specialpedagoger
 • Läkare
 • VVS-ingenjörer
 • Förskollärare
 • Barnmorskor
 • Civilingenjörer, maskin
 • Barnsjuksköterskor
 • Sjuksköterskor inom akutsjukvård
 • Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst överskott på sökande (störst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2015

 • Fotografer
 • Friskvårdskonsulenter
 • Journalister
 • Handläggare/utredare, offentlig förvaltning
 • Fartygsbefäl
 • Bibliotekarier
 • Informatörer
 • Biologer

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2015

 • Kockar
 • Servitörer
 • Byggnadsplåtslagare
 • Takmontörer
 • Lastbilsmekaniker
 • Telefonförsäljare
 • Golvläggare
 • Bergarbetare, gruva
 • Murare
 • Bilmekaniker
 • Betongarbetare
 • Styr- och reglertekniker
 • Glasmästare
 • Tunnplåtslagare
 • VVS-montörer
 • Kranförare
 • Verktygsmakare
 • Fastighetstekniker
 • Bagare/konditorer
 • Anläggningsarbetare

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst överskott på sökande (störst konkurrens om jobben) fram till och med första halvåret 2015

 • Matroser
 • Försäljare, fackhandel
 • Försäljare, dagligvaror
 • Barnskötare
 • Administratörer och sekreterare
 • Vårdbiträden
 • Vaktmästare
 • Truckförare
 • Lagerarbetare
 • Parkarbetare

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation