Prognos: Var finns jobben 2017?

Framtisdutsikter för yrken 

9 februari 2017

Det är gott om jobb inom många yrken. Men de flesta arbeten kräver minst gymnasieutbildning. Lärare är speciellt eftertraktade på arbetsmarknaden. Det är redan stor brist på lärare i hela landet.

I dag presenterar Arbetsförmedlingen en ny rapport om framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Den visar en fortsatt stark tillväxt av jobb inom många yrken under 2017.

Listan över yrkesområden som är, och kommer att vara, heta på arbetsmarknaden i år toppas av pedagogiskt arbete, bygg- och anläggning, tekniskt och naturvetenskapligt arbete, data/IT och hälso- och sjukvård. Det är yrken som vanligtvis kräver en gymnasieutbildning eller högre utbildning.

- Vi har en fortsatt bred jobbtillväxt, men det är utbildad arbetskraft som efterfrågas. För att ha goda chanser till jobb krävs i allmänhet en gymnasieutbildning, säger Annelie Almérus, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Rapporten visar också en mer utbredd brist på kvalificerad arbetskraft. De pedagogiska yrkena sticker ut, med en allt större brist på utbildade lärare i hela landet. Samtidigt blir jobbtillväxten svag inom flera yrken med låga eller inga formella krav på utbildning. Där är det fortsatt stor konkurrens om jobben.

- Vi har en allt större andel inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen som saknar en gymnasieutbildning. För att klara matchningen på arbetsmarknaden blir det ännu viktigare att vägleda och motivera till utbildning som leder till jobb, säger Annelie Almérus. 

Brist på arbetskraft och lätt att få jobb

Exempel inom yrken på högskolenivå

 • Försskollärare
 • Sjuksköterskor, både specialistsjuksköterskor och grundutbildade
 • Speciallärare och specialpedagoger
 • Grundskollärare och lärare i yrkesämnen
 • Civilingenjörer och ingenjörer inom bygg och anläggning samt elektronik
 • Socialsekreterare
 • Läkare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och IT-arkitekter
 • Psykologer 

Exempel på yrken inom övriga utbildningsnivåer

 • Kockar och kallskänkor
 • VVS-montörer
 • Byggnads- och ventilationsplåtslagare
 • Installations- och serviceelektriker
 • Undersköterskor, hemtjänst och äldreboende
 • Träarbetare, snickare och andra byggnadsmedarbteare som målare, murare
 • Motorfordonsmekaniker
 • Lasbilsförare
 • Medicinska sekreterare, vårdadministratörer

Överskott på arbetskraft och svårt att få jobb

Exempel på yrken på högskolenivå

 • Journalister och fotografer
 • Musiker, sångare och kompositörer
 • Grafisk formgivare
 • Finansanalytiker, investeringsrådgivare och banktjänsteman

Exempel på yrken inom övriga utbildningsnivåer

 • Kassapersonal och butikssäljare
 • Vaktmästare
 • Kontorsassistenter, receptionister och sekreterare
 • Telefonister

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation