Prognos: Var finns jobben 2016?

Framtisdutsikter för yrken 

3 februari 2016

Det blir lättast att få jobb för ingenjörer, IT-specialister, lärare och sjuksköterskor samt inom hotell och restaurang. Bristen på vårdpersonal och lärare fortsätter att öka och är nu den största hittills.

I dag presenterar Arbetsförmedlingen en ny rapport som visar framtidsutsikterna för omkring 200 yrken. Allra starkast växer jobben inom tjänstesektorn. Det gäller hos både privata och offentliga arbetsgivare. Efter en lång period av mycket svag sysselsättningsutveckling väntas nu även fler jobb inom industrin.

– Vi ser en bred jobbtillväxt. Det är positivt och innebär många jobböppningar för dem som vill in på arbetsmarknaden. Samtidigt har vi aldrig tidigare sett en så stor brist på lärare och vårdpersonal. Där kommer många arbetsgivare att få mycket svårt att rekrytera, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bristen på arbetskraft stiger inom nästan samtliga områden på arbetsmarknaden och är nu högre än tidigare. Samtidigt har de privata arbetsgivarna i allmänhet inte svårt att hitta arbetskraft. Läget är värre inom den offentliga sektorn.

Nära hälften av de 20 yrken som finns på Arbetsförmedlingens topplista över högskoleyrken med bäst möjlighet till jobb är sjuksköterskeyrken. Den allt större bristen på sjuksköterskor och lärare gör att arbetsgivarna breddat sina rekryteringar. Vårdbiträden och barnskötare har till exempel fått större chanser till jobb.

En annan nyhet i årets undersökning är att socialsekreterarnas möjligheter till jobb förbättrats påtagligt, något som bland annat beror på ökningen av antalet asylsökande.

Det här innebär att den som söker jobb som lärare, inom omsorgen eller inom hälso- och sjukvården har mycket att välja på. Även ingenjörer, byggnadsarbetare och IT-specialister finns med på listan över yrken som har goda möjligheter till arbete. Samtidigt väntas fortsatt stor konkurrens för den som vill ha ett arbete inom området kultur, media och design.

Arbetsförmedlingens rapport pekar också på vikten av en fullgjord gymnasieutbildning.

– Att slutföra sin gymnasieutbildning är det enskilt viktigaste rådet man kan ge. Fullständiga gymnasiebetyg är helt enkelt en förutsättning för att ha goda möjligheter till jobb. Vi ser en fortsatt hård konkurrens om jobben inom många av de yrken som inte kräver någon utbildning, säger Håkan Gustavsson.

Rapporten visar att fyra av de yrkesförberedande programmen på gymnasiet kommer att ge goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det gäller utbildningar inom omvårdnad, bygg och anläggning, industri samt inom fordon och transport.

Fakta

Yrken på högskolenivå där det råder störst brist på arbetskraft (minst konkurrens om jobben) under 2016

 • Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
 • Specialpedagoger
 • Operationssjuksköterskor
 • Röntgensjuksköterskor
 • IT-arkitekter
 • Civilingenjörer, elkraft
 • Sjuksköterskor inom akutsjukvård
 • Sjuksköterskor (grundutbildade)
 • Förskollärare
 • Läkare
 • Geriatriksjuksköterskor
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
 • Civilingenjörer, bygg och anläggning
 • Socialsekreterare
 • Barnsjuksköterskor
 • VVS-ingenjörer
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Barnmorskor
 • Distriktssköterskor
 • Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på arbetskraft (minst konkurrens om jobben) under 2016

 • Kockar
 • Bilmekaniker
 • Lastbilsmekaniker
 • Betongarbetare
 • Byggnadsplåtslagare
 • Glasmästare
 • VVS-montörer
 • Kranförare
 • Golvläggare
 • Styr- och reglertekniker
 • Murare
 • Träarbetare/snickare
 • Telefonförsäljare
 • Undersköterskor
 • Verktygsmakare
 • Plattsättare
 • Installationselektriker
 • Styckare
 • Bagare/konditorer
 • Målare

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation