Prognos: Var finns jobben 2015?

Framtisdutsikter för yrken 

15 januari 2015

Under 2015 stiger sysselsättningen med omkring 46 000 personer. De nya jobben kommer främst inom offentlig sektor. Möjligheten att få jobb är störst inom yrken med tjänsteinriktning, som hälso- och sjukvård. Men konkurrensen är fortsatt hård för den som vill jobba inom industriell tillverkning.

Arbetsförmedlingens nya rapport ”Var finns jobben?” visar på en tillväxt av jobben hos både privata och offentliga arbetsgivare under 2015. Den stora jobbtillväxten kommer att ske inom yrken med tjänsteinriktning. Det gäller inte minst inom de offentliga områdena hälso- och sjukvård samt pedagogiskt arbete.  Men det blir även fler jobb inom hotell och restaurang samt försäljning. Däremot fortsätter sysselsättningen att falla för yrken inom industriell tillverkning.

- Vi ser att utbildning och erfarenhet blir allt viktigare för den som söker ett arbete. Den starkaste tillväxten väntas inom yrken som kräver utbildning på eftergymnasial nivå, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Bäst möjligheter till jobb finns för ingenjörer samt inom områdena pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, data/IT  eller bygg- och anläggning. Samtidigt väntas fortsatt stor konkurrens om jobben för den som söker arbete inom området kultur, media och design.

Arbetsförmedlingens rapport visar också att fyra av de yrkesförberedande programmen på gymnasiet kommer att ge goda möjligheter till arbete på fem och tio års sikt. Det gäller utbildningar inom omvårdnad, bygg och anläggning, industri samt inom fordon och transport.

- Det viktigaste rådet är att slutföra sin gymnasieutbildning. Den som saknar en gymnasieutbildning har allra svårast att få fotfäste på arbetsmarknaden, säger Håkan Gustavsson.

Fakta

Yrken på eftergymnasial nivå där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) under 2015

 • Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi
 • Sjuksköterskor inom akutsjukvård
 • Läkare
 • Mjukvaru- och systemutvecklare
 • Sjuksköterskor, psykiatrisk vård
 • Specialpedagoger
 • Civilingenjörer, bygg och anläggning
 • Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker
 • Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi
 • Civilingenjörer, elkraft
 • IT-arkitekter
 • VVS-ingenjörer
 • Operationssjuksköterskor
 • Distriktssköterskor
 • Geriatriksjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Testare och testledare
 • Barnsjuksköterskor
 • Förskollärare
 • Civilingenjörer, elektronik och teleteknik

Yrken inom övriga utbildningsnivåer där det råder störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben) under 2015

 • Kockar
 • Murare
 • Byggnadsplåtslagare
 • Glasmästare
 • Lastbilsmekaniker
 • Isoleringsmontörer
 • Golvläggare
 • Installationselektriker
 • VVS-montörer
 • Bilmekaniker
 • Betongarbetare
 • Verktygsmakare
 • Bagare/konditorer
 • Anläggningsarbetare
 • Styr- och reglertekniker
 • Maskinreparatörer
 • Medicinska sekreterare
 • Distributionselektriker
 • Telefonförsäljare
 • Fastighetstekniker

Yrken och grupper med stor brist på sökande på 5 och 10 års sikt

Eftergymnasial nivå

 • Datayrken
 • Förskollärare och fritidspedagoger
 • Grundskollärare
 • Gymnasielärare i yrkesämnen
 • Läkare
 • Sjuksköterskor
 • Specialpedagoger
 • Tandläkare
 • Teknikyrken

Övriga utbildningsnivåer

 • Bilmekaniker
 • CNC-operatörer
 • Flertalet byggyrken
 • Lastbilsmekaniker
 • Tandsköterskor
 • Undersköterskor
 • Verkstadsmekaniker
 • Verktygsmakare

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation