Arbetsmarknadsprognos våren 2017

Arbetsmarknadsprognos våren 2017

13 juni 2017

Den svenska arbetsmarknaden är mycket stark. Under 2017 och 2018 ökar sysselsättningen med sammanlagt 149 000 personer. Bristen på arbetskraft fortsätter att stiga, vilket bromsar jobbtillväxten nästa år. Arbetslösheten minskar från 7,0 procent 2016 till 6,6 procent i år, men ökar till 6,7 procent 2018.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med ett stort antal privata och offentliga arbetsgivare i hela landet. Den visar på en utbredd optimism, där arbetsgivarna planerar för fler anställda. Jämfört med för ett halvår sedan har stämningsläget höjts inom samtliga branscher i näringslivet. Den starka efterfrågan medför samtidigt att bristen på arbetskraft fortsätter att stiga hos såväl privata som offentliga arbetsgivare. Det leder till att jobbtillväxten hålls tillbaka nästa år.

I år ökar sysselsättningen med 81 000 personer i åldrarna 16-64 år och under 2018 stiger sysselsättningen med ytterligare 68 000 personer. Jobben blir fler för såväl inrikes som utrikes födda. De största sysselsättningsökningarna kommer att ske bland utrikes födda, åtta av tio jobb väntas gå till utrikes födda. Detta innebär att sysselsättningsgraden fortsätter att stiga bland såväl inrikes som utrikes födda under prognosperioden.

- Åtta av tio nya jobb går till utrikes födda samtidigt som sysselsättningsgraden bland de utrikes födda ökar med två procentenheter. Det är ett glädjebesked i en tid när många nyanlända ska in på den svenska arbetsmarknaden, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör.

I år minskar arbetslösheten enligt SCBs arbetskraftsundersökningar från 7,0 till 6,6 procent. Under 2018 ökar arbetslösheten något, till 6,7 procent. Förklaringen är att arbetskraften fylls på med fler personer som initialt står längre ifrån arbetsmarknaden, till stor del nyanlända i Sverige. Arbetslösheten fortsätter att minska bland inrikes födda medan den stiger något bland utrikes födda nästa år.

Under 2017 stiger antalet inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen från 363 000 till 370 000 personer. Nästa år väntas endast mindre förändringar av antalet inskrivna arbetslösa. Samtidigt ökar andelen av de inskrivna arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under 2018 väntas denna grupp utgöra 78 procent av de inskrivna arbetslösa.

– Vi ser att antalet inskrivna arbetslösa med kort utbildning successivt stiger, inte minst bland utrikes födda. Därför är den kommande utbyggnaden inom vuxenutbildningen ett viktigt steg för att fler utrikes födda ska komma i arbete, säger Mikael Sjöberg.

Prognos för andel och antal arbetslösa i åldrarna 16-64 år (enligt Arbetskraftsundersökningarna)

  • 7,0 procent (356 000 personer) år 2016
  • 6,6 procent (342 000 personer) år 2017
  • 6,7 procent (348 000 personer) år 2018

Beställ publikation

Ange rekvisitionsnummer och titel för att beställa publikationen i tryckt format, utan konstnad.

Beställ publikation