Bra jobbtillväxt i Östergötland

Arbetsmarknadsprognos Östergötlands län 2017

7 december 2016

Östergötland är ett av de län i landet som växer starkast under 2017, med 2 300 fler sysselsatta under året. Några av de branscher som går bäst är vård och omsorg, bygg och IT. Bristen på kvalificerad arbetskraft verkar dock hämmande på samtliga av dessa branscher.

Arbetsgivarna i Östergötland är bland de mest optimistiska i hela landet. Samtliga branscher, utom jordbruket, bedöms växa eller ha oförändrat antal anställda under 2017. Störst behov av att anställa fler har vård- och omsorgsverksamheter, byggföretag och IT-verksamheter.

Arbetslösheten ökar något 

Trots bra jobbtillväxt kommer arbetslösheten i Östergötland att öka något. Det beror på att antalet i arbetskraften växer mer än antalet jobb och att delar av arbetskraften inte har den kompetens som krävs. Det är bland utrikesfödda som arbetslösheten ökar, medan den minskar bland inrikesfödda.

Östergötland närmar sig riksgenomsnittet när det gäller arbetslösheten, men är ändå ett av länen i landet som har högst arbetslöshet. I slutet av 2017 beräknas arbetslösheten i länet ligga på 8,7 procent.

Integrationen största utmaningen 

Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på mycket länge, men det saknas ändå inte utmaningar. Den största utmaningen är integration av nyanlända.

- Det är av stor vikt att vi lyckas ta tillvara nyanländas kompetens och det är även en förutsättning för att arbetsmarknaden överhuvudtaget ska kunna växa i länet, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Kompetensförsörjningen är också en stor utmaning för länet. Det är ett generellt problem som gäller inom både privat och offentlig sektor. Inom till exempel bygg- teknik- och IT-företagen är bristen på kvalificerad arbetskraft ett verkligt hinder för tillväxten. Också inom den offentliga sektorn finns det en stor brist på personal inom många verksamheter, som skola, sjukvård och vård- och omsorg.

Parallellt med att rekryteringssvårigheterna ökar saknar alltfler inskrivna arbetslösa relevant utbildning. Det gäller både jobb som kräver en högskoleutbildning och jobb där det räcker med gymansiekompetens. Det saknas exempelvis, undersköterskor, kockar och personal inom flertalet yrken i byggbranschen.

- Många utbildningar som leder till yrken med mycket goda jobbutsikter har svårt att fylla sina platser. Informationen till ungdomar innan de gör sina gymnasieval behöver därför bli bättre, säger Håkan Lindell.

Intervjuundersökning ligger till grund

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 700 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.