7 000 nya jobb i Östergötland under 2017 och 2018

Arbetsmarknaden i Östergötland 2017-2018

13 juni 2017

Östergötland är ett av de län i landet som växer starkast under 2017-2018. Några av de branscher som går bäst är vård och omsorg, bygg och IT. Men samtidigt som jobben blir fler ökar också arbetslösheten något, vilket beror på att antalet personer i arbetskraften också ökar.

Arbetsgivarna i Östergötland är bland de mest optimistiska i hela landet. Samtliga branscher, utom jordbruket, bedöms växa eller ha oförändrat antal anställda under 2017 och 2018. Störst behov av att anställa fler har vård- och omsorgsverksamheter, byggföretag och IT-verksamheter.

Arbetslösheten ökar något

Trots bra jobbtillväxt kommer arbetslösheten i Östergötland att öka något. Det beror på att antalet i arbetskraften växer mer än antalet jobb och att delar av arbetskraften inte har den kompetens som krävs. Det är bland utrikesfödda som arbetslösheten ökar, medan den minskar bland inrikesfödda.

Antalet arbetslösa var 18 700 personer  i länet i slutet av 2016. Till slutet av 2017 väntas antalet arbetslösa öka med 500 personer. Mellan 2017 och 2018 bedöms antalet arbetslösa ligga på en oförändrad nivå.

Integrationen största utmaningen 

Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på mycket länge, men det saknas ändå inte utmaningar. Den största utmaningen är integration av nyanlända.

- Utan migration skulle Östergötland ha en krympande arbetskraft med på sikt en ökad försörjningsbörda. Att på bästa sätt ta tillvarata nyanländas kompetens på arbetsmarknaden är därför väldigt fördelaktigt för samhället, säger Håkan Lindell, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Kompetensförsörjningen är också en stor utmaning för länet. Det är ett generellt problem som gäller inom både privat och offentlig sektor. Inom till exempel bygg- teknik- och IT-företagen är bristen på kvalificerad arbetskraft ett verkligt hinder för tillväxten. Också inom den offentliga sektorn finns det en stor brist på personal inom många verksamheter, som skola, sjukvård och vård- och omsorg.

Samtidigt som rekryteringssvårigheterna ökar så saknar alltfler inskrivna arbetslösa relevant utbildning. Det gäller både jobb som kräver högskoleutbildning och jobb där det räcker med gymansiekompetens.

- Många utbildningar som leder till yrken med goda jobbutsikter har svårt att fylla sina platser. Informationen till ungdomar innan de gör sina gymnasieval behöver därför bli bättre, säger Håkan Lindell. Samverkan mellan näringsliv och skola är också en viktig fråga.

Intervjuundersökning ligger till grund

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 700 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.