Bra jobbtillväxt i Östergötland

Arbetsmarknaden i Östergötland 2016-2017

8 juni 2016

Östergötland är ett av de län i landet som växer starkast under 2016 och 2017, med 4 800 fler sysselsatta under perioden. Några av de branscher som går bäst är vård och omsorg, bygg och IT. Bristen på kvalificerad arbetskraft verkar dock hämmande på samtliga av dessa branscher.

Arbetsgivarna i Östergötland är bland de mest optimistiska i hela landet. Samtliga branscher, utom jordbruken, bedöms växa eller ha oförändrat antal anställda under 2016 och 2017. Störst behov av att anställa fler har vård- och omsorgsverksamheter, byggföretag och IT-verksamheter.

Arbetslösheten minskar inte

Trots bra jobbtillväxt minskar inte arbetslösheten i Östergötland. Det beror på att antalet i arbetskraften växer mer än antalet jobb och att delar av arbetskraften inte har den kompetens som krävs. Det är bland utrikesfödda som arbetslösheten ökar, medan den minskar bland inrikesfödda.

Östergötland närmar sig riksgenomsnittet när det gäller arbetslösheten, men är ändå ett av länen i landet som har högst arbetslöshet.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

Tillväxten av jobb i Östergötland är bättre än på mycket länge, men det saknas ändå inte utmaningar. De största utmaningarna är integration av nyanlända och kompetensförsörjningen. Arbetsgivarna i Östergötland har inom många områden svårt att hitta personal med rätt kompetens. Det handlar bland annat om sjukvårdspersonal, civilingenjörer, lärare och byggnadsarbetare.

- Parallellt med att rekryteringssvårigheterna ökar saknar alltfler inskrivna arbetslösa relevant utbildning. Det är därför viktigt att arbetsmarknadspolitiken riktas till de grupper som har störst behov av insatser, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Vad gäller nyanlända så har var fjärde person en eftergymnasial utbildning, vilket innebär en stor kompetensreserv. Men här är bostadsbristen en bromskloss i arbetet med integration, eftersom de lediga bostäderna tenderar att finnas på de orter där efterfrågan på arbetskraft är svagare.

- Vägarna till arbete för nyanlända måste bli kortare. Det räcker inte med att erbjuda bostäder i områden där befolkningen är homogen. Det krävs ett arbete eller studier för att integreras, och att få sättas in ett sammanhang, säger Annelie Almérus.

Intervjuundersökning ligger till grund

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 700 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.