Fortsatt jobbtillväxt i Östergötland

Arbetsmarknaden i Östergötland 2015-2016

10 juni 2015

Östergötland har haft bra jobbtillväxt de senaste åren och antalet sysselsatta bedöms fortsätta att öka under resten av 2015 och under 2016. Några av de branscher som går bäst är vård och omsorg, utbildning, handel och IT.

Vårens prognos visar att sysselsättningen i länet ökar under 2015 och 2016. De branscher där sysselsättningen väntas öka är vård och omsorg, utbildning, hotell- och restaurang, handel, fastighet och IT. Industrin bedöms vända sin negativa utveckling under 2015 och öka antalet sysselsatta under 2016.

Byggbranschen växte starkt i länet under 2014 och ligger kvar på den höga nivån under både 2015 och 2016. Den enda bransch som får en negativ utveckling under 2015 och 2016 är jord- och skogsbruk. Det är jordbruken med krisen inom mjölkproduktionen som står för minskningen medan skogsbruken får en bättre utveckling.

Arbetslösheten minskar

Under 2015 bedöms antalet arbetslösa i länet minska med 420 personer och under 2016 med 880 personer. Det innebär att antalet arbetslösa i slutet av 2016 kommer att vara 18 260 personer, vilket motsvarar 8,4 procent. Östergötland kommer också i fortsättningen att vara ett av länen med högst arbetslöshet i landet. Riksgenomsnittet bedöms vara 7,1 procent i slutet på 2016.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

En viktig utmaning för länet är att förse arbetsgivarna med kompetent arbetskraft. Här är tillskotten av utrikesfödd arbetskraft en bra kompetensreserv. Även om flertalet av de som flyttar in till länet från andra länder saknar den utbildning som arbetsgivarna frågar efter, så har ungefär 20-25 procent av dem eftergymnasial utbildning. En hämmande faktor för dem att snabbt komma ut i jobb är valideringen av deras utbildning, som idag tar lång tid.

- En annan utmaning är den höga ungdomsarbetslösheten. Samhället bör ta ett mer samlat grepp kring frågan om ungdomar och arbete och skapa förutsättningar tidigare i livet för att ungdomar snabbare ska ta sig ut på arbetsmarknaden, säger Anneli Almérus, arbetsmarknadsanalytiker.

Intervjuundersökning ligger till grund

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 500 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.