Fler jobb och minskad arbetslöshet

Arbetsmarknaden i Östergötland 2014-2015

11 juni 2014

Det blir fler jobb i Östergötland under 2014-2015. Den bedömningen gör Arbetsförmedlingen i vårens prognos över utsikterna på arbetsmarknaden. Arbetslösheten sjunker, men samtidigt är skillnaderna stora i olika delar av länet.

Arbetsförmedlingen gör två gånger om året en prognos över utsikterna på arbetsmarknaden. Vårens prognos, som nu är klar, visar att att sysselsättningen i länet ökar. Under 2014 bedömmer vi att 2 000 nya jobb skapas i Östergötland och under 2015 ytterligare 2 500 nya jobb.

Arbetslösheten minskar

Arbetslösheten fortsätter att minska och 1 140 färre personer beräknas vara arbetslösa sista kvartalet 2014 jämfört med sista kvartalet 2013. Under 2015 beräknas antalet arbetslösa minska med ytterligare 1 340 personer. Men skillnaderna inom länet är stora. De senaste årens utveckling ser ut att fortsätta där Linköping- och Mjölbyområdet får en bra utveckling, medan den östra länsdelen fortsätter med en sämre utveckling. En positiv uppstickare är Motala där optimismen tilltar efter ett antal tuffa år. Trots fler jobb och minskad arbetslöshet ligger Östergötland kvar bland de län i landet som kommer att ha högst arbetslöshet också under 2014-2015.

Utmaningar på länets arbetsmarknad

När arbetsmarknaden nu förstärks så minskar också antalet personer med korta tider i arbetslöshet. Men antalet personer med långa tider i arbetslöshet är på en fortsatt hög nivå och minskar bara långsamt. Det är därför viktigt att insatser görs för att föra dessa människor närmare ett arbete. De grupper som löper störst risk att hamna i långvarig arbetslöshet är personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer äldre än 55 år, personer som saknar gymnasiekompetens och personer som är födda utanför Europa. Den grupp av dessa som växer mest är personer födda utanför Europa. Hälften av alla inskrivna arbetslösa som är födda utanför Europa saknar gymnasiekompetens eller högre utbildning.

- Det är främst den låga utbildningsnivån och inte att de är födda utanför Europa som medför problem att komma i arbete. Det är därför viktigt att snabbt erbjuda relevanta utbildningar och på lokal nivå förbättra integrationsarbetet, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Intervjuundersökning ligger till grund

Prognosen bygger på intervjuer med cirka 600 arbetsplatser i Östergötland. Det handlar om både små och stora arbetsgivare och urvalet speglar näringslivet i länet och täcker in både privata och offentliga arbetsgivare.