1 400 fler jobb i Örebro län under 2019

Arbetsmarknadsprognos Örebro län 2019

12 december 2018

Fortsatt stora rekryteringsbehov i Örebro län. I fokus står matchningen till arbete och utbildning. Därför är utbildnings- och vägledningsinsatser centrala komponenter i Arbetsförmedlingens arbete framöver. Det visar höstens intervjuundersökningar med länets arbetsgivare.

Högkonjunkturens topp har passerats och i såväl Sverige som internationellt väntas konjunkturen bromsa in en under 2019. Det märks även bland Örebro läns företag där optimismen inte är lika stark som den var under hösten 2017. Sysselsättningen beräknas dock öka om än i en långsammare takt. Under 2019 ökar antalet förvärvsarbetare med 1 400.

– En förutsättning för att sysselsättningen ska kunna fortsätta växa är att kompetensbristen inte förvärras. Under hösten är bristen i privat sektor rekordstor, fyra av tio arbetsgivare uppger att de haft svårigheter att rekrytera personal under det senaste halvåret säger Maria Håkansson, arbetsmarkandsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Behovet av personal är störst inom företagstjänster, men det finns även ett fortsatt behov inom industrin och i transport medan byggbranschen som växt mest under de senaste åren är försiktigare. I offentlig sektor har behovet gått ner något sedan åren med stort flyktingmottagande och stor efterfrågan på personal främst inom socialtjänst och utbildningsförvaltning

– Vår prognos är att sysselsättningen kommer att fortsätta växa fram till slutet på 2019 vilket innebär att vi haft ett helt årtionde med jobbtillväxt säger Maria Håkansson.

Utmaningar på arbetsmarknaden i Örebro län

Bland de främsta utmaningarna på arbetsmarknaden i Örebro län är för företagen att de inte hittar den personal de söker och arbetslösa som inte kan ta de lediga jobben. För företagen innebär kompetensbristen att de får svårt att öka tillväxten. För att hitta lösningar till problemen måste grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden vägledas och matchas mot utbildningar och åtgärder som leder till jobb.