Fler sysselsatta på het arbetsmarknad

Arbetsmarknadsprognos Örebro län 2018

13 december 2017

Högkonjunkturen i Sverige fortsätter och det avspeglar sig på arbets-marknaden i Örebro län. Fram till slutet av 2018 beräknas sysselsättningen öka med 4 200 personer i länet och arbetslösheten bedöms sjunka något. Ett möjligt hinder för sysselsättningstillväxten är bristen på arbetskraft.

– Det kommande halvåret tror nästan hälften av arbetsgivarna inom näringslivet att efterfrågan på deras produkter och tjänster kommer att öka. Och det från en redan hög nivå, säger Mari Håkansson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Framtidstron i länet är störst inom tjänstesektorn med hotell och restaurang, information och kommunikation samt transport. Även industrin visar på betydligt större optimism än tidigare medan man är försiktigare inom privat vård och utbildning samt jord- och skogsbruk.

Sysselsättningen bedöms öka med 2 500 personer under 2017 och ytterligare 1 700 under nästa år. Vid slutet på 2018 kommer 134 000 personer i åldern 16 till 64 år vara förvärvsarbetande i länet.

Arbetslösheten minskar

Baserat på det fortsatta anställningsbehovet hos länets arbetsgivare, det minskade inflödet i etableringen och de nya möjligheterna att matcha arbetssökande till utbildning beräknas arbetslösheten sjunka under 2018. Som andel av den registerbaserade arbetskraften minskar arbetslösheten från 7,5 till 7,4 procent i slutet av nästa år.

Utmaningar på arbetsmarknad

En utmaning på arbetsmarknaden i Örebro, liksom i hela riket, rör etableringen av nyanlända och hur man ska få in personer med långa arbetslöshetstider på arbetsmarknaden. En annan utmaning handlar arbetskraftsbristen. Inom flera områden på arbetsmarknaden råder problem att hitta rätt kompetenser. Främst gäller detta bygg och välfärdssektorn men även tekniksektorn.