Stark arbetsmarknad, men tuffa utmaningar i Örebro län 2017

Arbetsmarknadsprognos Örebro län 2017

7 december 2016

Arbetsmarknaden i Örebro län är stark och arbetsgivarna är optimistiska inför nästa år. Bygg och anläggning har starkast framtidstro, men även den privata tjänstesektorn, med IT-branschen i spetsen, uppvisar tydlig optimism.

Det gör också industrin, trots att det är låg efterfrågan på industrivaror från omvärlden. Nästa år väntas sysselsättningen öka med 1 400 personer, inom främst privat och offentlig tjänstesektor. Länets stora utmaningar nästa år är ett problematiskt matchningsläge och högre arbetslösheten när fler nyanlända kommer in i arbetskraften.