Brist på arbetskraft hotar välfärd och tillväxt

Arbetsmarknaden i Norrbotten 2018-2019

13 juni 2018

Den starka konjunkturen har gjort att det gått bättre för företagen i Norrbotten än de väntat sig. Och optimismen inför framtiden är stor, de flesta av länets företag ser ljust på framtiden. Antalet arbetslösa kommer att sjunka från omkring 6,7 procent till under 6 procent under det närmaste året.

Arbetsförmedlingens prognos för det närmaste året grundar sig på intervjuer som arbetsförmedlare gjort under våren med nästan 700 arbetsgivare i Norrbotten. En särskild rapport har också gjorts för rikets gruvnäring, en näring som spelar en mycket viktig roll för konjunkturen i Norrbotten.

Mest optimistiska i Norrbotten inför framtiden är man inom information och kommunikation, bygg samt hotell och restaurang.

Allt svårare för arbetsgivare att hitta rätt kompetens

Men samtidigt som arbetslösheten kommer att sjunka ännu mer under det närmaste året, kommer också efterfrågan på arbetskraft att öka. Allt fler arbetsgivare uppger att de har allt svårare att få tag på arbetskraft, samtidigt som befolkningen i den yrkesverksamma åldern minskar.

– Bristen på arbetskraft kan göra att företagen inte kan växa, trots att det är en urstark konjunktur, säger Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå och Boden. Då måste vi ta tillvara den kompetens vi har i den arbetskraft vi faktiskt har. Till exempel nyanlända, personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga och de som varit arbetslösa lång tid. Det är ett måste för att klara vår framtida välfärd i Norrbotten.

I de här grupperna finns en otrolig kompetens

Entreprenad- och anläggningsbranschen är en av de branscher som har svårt att rekrytera arbetskraft. BDX Företagen har ett särskilt program för att kunna anställa nyanlända, ett arbete som gett resultat.

– Att rekrytera rätt är helt avgörande för vår verksamhet och därför är detta ett fokusområde för oss. I de här grupperna finns det en otrolig kompetens som vi företag överlag har varit sämre på att ta till vara. Men vi märker att när vi jobbar strategiskt med detta i hela vår koncern får vi genast resultat, säger Anna Jonsson, HR-chef vid BDX Företagen.